پروژه: طراحی داخلی اداری کنترل فرآیند پویا
کارفرما: دکتر خشایار دالایی
کاربری: اداری
متراژ: ۱۲۰ مترمربع
مکان: تهران – جردن
زمان انجام: ۸۰ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:

مشاوره دیزاین داخلی

سلامت محل کار
طراحی اولین دفتر کار