طراحی اتاق کودک به چیزی بیشتر از رنگ‌های شاد نیاز دارد

طراحی داخلی چیست و چرا روی حس ما نسبت به محیط اثر می‌گذارد؟