پروژه: طراحی داخلی پزشکی آزمایشگاه تشخیص طبی جردن
کارفرما: دکتر سلامی
کاربری: درمانی
متراژ: ۱۱۱ مترمربع
مکان: تهران – جردن
زمان انجام: ۹۲ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:

مشاوره دیزاین داخلی

شرکت در نمایشگاه
سلامت محل کار
طراحی اولین دفتر کار