• طراحی داخلی مسکونی سپند
پروژه: طراحی داخلی مسکونی سپند
کارفرما: آقای مهدیزاده
کاربری: مسکونی
متراژ: ۳۴۰ مترمربع
مکان: تهران – نیاوران
زمان انجام: ۲۲۰ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:

مشاوره دیزاین داخلی

شرکت در نمایشگاه
سلامت محل کار
طراحی اولین دفتر کار