• طراحی داخلی رستوران یوتالانژ
پروژه: رستوران یوتا لانژ – طراحی رستوران
کارفرما: آقایان عصری و گرکانی
کاربری: رستوران
متراژ:  ۱۷۰ مترمربع
مکان: تهران – میرداماد
زمان انجام: ۱۰۰ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:  ارائه خدمات طراحی کامل از تعیین نام، هویت بصری، طراحی داخلی و …

سایر پروژه ها

طراحی داخلی اداری بازرگانی زرتشت
طراحی داخلی رستوران یوتالانژ
طراحی داخلی مسکونی برج آرسین
طراحی داخلی تجاری کافه مارکت سپند
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی اداری شرکت استیف STIFF
طراحی داخلی مسکونی باغ بهشت