• طراحی داخلی رستوران یوتالانژ
پروژه: رستوران یوتا لانژ – طراحی رستوران
کارفرما: آقایان عصری و گرکانی
کاربری: رستوران
متراژ:  ۱۷۰ مترمربع
مکان: تهران – میرداماد
زمان انجام: ۱۰۰ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:  ارائه خدمات طراحی کامل از تعیین نام، هویت بصری، طراحی داخلی و …

سایر پروژه ها

برج ایران زمین - طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی آرایشگاه
طراحی داخلی اداری
طراحی داخلی رستوران
طراحی داخلی مسکونی
طراحی فروشگاهی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی