• طراحی داخلی اداری بازرگانی زرتشت
پروژه: طراحی داخلی اداری گروه بازرگانی زرتشت
کارفرما: آقای امانی
کاربری: اداری
متراژ: ۱۴۰ مترمربع
مکان: شهر ایوو چین
زمان انجام: ۲۵ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:  با توجه به دسترسی به منابع خرید خارجی در این پروژه لیست کامل خرید محصولات به همراه طرح های سه بعدی ارائه گردید.

سایر پروژه ها

برج ایران زمین - طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی آرایشگاه
طراحی داخلی اداری
طراحی داخلی رستوران
طراحی داخلی مسکونی
طراحی فروشگاهی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی