• طراحی داخلی مسکونی
پروژه: طراحی داخلی مسکونی گلدان
کارفرما: جناب آقای دینیان
کاربری: مسکونی
متراژ: ۱۰۷ مترمربع
مکان: تهران – جردن
زمان انجام: ۲۸ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی: سرعت زیاد در پروژهسایر پروژه ها

برج ایران زمین - طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی آرایشگاه
طراحی داخلی اداری
طراحی داخلی رستوران
طراحی داخلی مسکونی
طراحی فروشگاهی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی