• شهاب - مسکونی

    طراحی داخلی مسکونی
پروژه: طراحی داخلی مسکونی شهاب 
کارفرما: خانواده اصناف زاده
کاربری: مسکونی
متراژ: ۱۱۰ مترمربع
مکان: تهران – پاسداران
زمان انجام: ۸۵ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:

سایر پروژه ها

برج ایران زمین - طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی آرایشگاه
طراحی داخلی اداری
طراحی داخلی رستوران
طراحی داخلی مسکونی
طراحی فروشگاهی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی