پروژه: طراحی داخلی مسکونی دلپذیر
کارفرما: خانواده امانی
کاربری: مسکونی
متراژ: ۱۸۰ مترمربع
مکان: تهران – شهرزیبا
زمان انجام: ۱۲۸ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی: لزوم ایجاد هماهنگی با پیمانکاران ساخت ساختمان در نتیجه کندی پروسه اجرا

سایر پروژه ها