• طراحی داخلی مسکونی باغ بهشت
پروژه: طراحی داخلی مسکونی باغ بهشت
کارفرما: خانواده شیدانی
کاربری: مسکونی
متراژ: ۲۰۸ مترمربع
مکان: تهران – سعادت آباد
زمان انجام: ۱۱۶ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:

سایر پروژه ها