• طراحی داخلی تجاری کافه مارکت 
پروژه: طراحی داخلی تجاری کافه مارکت 
کارفرما: آقای گرکانی و شرکاء
کاربری: تجاری
متراژ: ۱۹۰ مترمربع
مکان: تهران – آرژانتین
زمان انجام: ۹۰ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:

سایر پروژه ها

برج ایران زمین - طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی آرایشگاه
طراحی داخلی اداری
طراحی داخلی رستوران
طراحی داخلی مسکونی
طراحی فروشگاهی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی