پروژه: طراحی داخلی تجاری کافه مارکت سپند
کارفرما: جناب آقای عصری
کاربری: تجاری
متراژ: ۳۴ مترمربع
مکان: تهران – سپهبد قرنی
زمان انجام: ۹۵ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی: رعایت هویت طراحی شعب کافه مارکت در فضای کوچک این شعبه

سایر پروژه ها

طراحی داخلی اداری بازرگانی زرتشت
طراحی داخلی رستوران یوتالانژ
طراحی داخلی مسکونی برج آرسین
طراحی داخلی تجاری کافه مارکت سپند
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی اداری شرکت استیف STIFF
طراحی داخلی مسکونی باغ بهشت