• طراحی فروشگاهی
پروژه: طراحی داخلی تجاری کافه مارکت سپند
کارفرما: جناب آقای عصری
کاربری: تجاری
متراژ: ۳۴ مترمربع
مکان: تهران – سپهبد قرنی
زمان انجام: ۹۵ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی: رعایت هویت طراحی شعب کافه مارکت در فضای کوچک این شعبه

سایر پروژه ها

برج ایران زمین - طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی آرایشگاه
طراحی داخلی اداری
طراحی داخلی رستوران
طراحی داخلی مسکونی
طراحی فروشگاهی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی