• طراحی داخلی اداری شرکت استیف STIFF
پروژه: طراحی داخلی اداری شرکت استیف STIFF 
کارفرما: آقای جاودان
کاربری: اداری
متراژ: ۷۵ مترمربع
مکان: تهران – سعادت آباد
زمان انجام: ۵۷ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:

سایر پروژه ها

برج ایران زمین - طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی آرایشگاه
طراحی داخلی اداری
طراحی داخلی رستوران
طراحی داخلی مسکونی
طراحی فروشگاهی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی