• برج ایران زمین - طراحی داخلی مسکونی
پروژه: برج مسکونی ایران زمین
کارفرما: آقای دکتر بروز تهرانی
کاربری: مسکونی
متراژ: ۲۵۰ مترمربع
مکان: تهران – شهرک غرب
زمان انجام: ۴۳ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:

سایر پروژه ها

برج ایران زمین - طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی آرایشگاه
طراحی داخلی اداری
طراحی داخلی رستوران
طراحی داخلی مسکونی
طراحی فروشگاهی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی