• طراحی داخلی مسکونی برج آرسین
پروژه: طراحی داخلی مسکونی برج آرسین
کارفرما: جناب آقای قلمچی
کاربری: مسکونی
متراژ: ۱۵۰ مترمربع
مکان: تهران – سعادت‌آباد
زمان انجام: ۴۰ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی: طراحی و اجرا بر اساس محدودیت های ساختمان استیجاری و کنترل هزینه های کارفرما

سایر پروژه ها

برج ایران زمین - طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی آرایشگاه
طراحی داخلی اداری
طراحی داخلی رستوران
طراحی داخلی مسکونی
طراحی فروشگاهی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی مسکونی