ما برای هر پروژه، در پی آن هستیم که به تجربه انسان‌ها به نحوی نظم دهیم که همزمان الهام بخش و عملگرا باشد. فرآیند ما، نگاه چند وجهی به موضوعات برای ایجاد یک راه حل پخته و منحصربفرد است که هر پروژه را با نمونه دیگر متفاوت می سازد.

ما می‌دانیم که بهترین طرح‌ها حاصل زیبایی‌شناسی از پیش تعیین شده نیست، بلکه ریشه در روند کشف دارد. با بهره‌گیری از تفکر دیزاین و روش‌های علمی و چندرشته‌ای با مشارکت فعال در درک واقع بینانه شرایط هر پروژه و مشخص کردن نیازها و پتانسیل های کارفرما سعی خواهیم کرد که با روش‌های خلاقانه و علمی، خود را به هسته موضوع پروژه ها رسانده و با به چالش کشیدن آن، راه حل های منحصر بفردی را برای آنها ارائه دهیم.

شیوۀ کاری چند رشته‌ای ما اساسی قابل اتکا برای خدمات مشاوره طراحی، فراهم می‌کند. انجام مطالعات، امکان‌پذیری و هدایت سازمان‌ها در ارتباط با تغییرات در بخش معماری داخلی، بهینه سازی و یا طراحی خدمات جدید برای مشتریان، نمونه‌ای از خدماتی هستند که تیم مشاوره طراحی ما به کارفرمایان خود می‌دهد. به علاوه، تیم ما می‌تواند در رابطه با بخش‌های مرتبط با مکانیک، برق و تأسیسات، که بخش‌های مهمی از سلامت و پایداری محیط کار‌ هستند، پیشنهادهایی ارائه کند. ما در کنار تیم علمی، که متشکل از محققان طراحی و روانشناسان محیطی است، محیط فعلی کار شما یا نحوه کاربری از فضا را از طریق شیوه‌های علمی ارزیابی و به دنبال آن پیشنهادهایی برای استفاده بهینه از فضاهای موجود و ظرفیت کسب و کار شما ارائه می‌دهد.

ما در تلاش برای ارائه کیفیتی هستیم که از تصور کارفرمایان‌مان فراتر رود. قصد ما آن است که بیشترین اطلاعات را از پرسش‌های مرتبط با طراحی دریافت کنیم. روندی جامع که با درک نیازهای مشتری از طریق تلاش برای پی بردن به هسته موضوع آغاز می‌شود و در ادامه راه‌کارهایی خلاقانه و کاربردی ارائه دهیم.

۱۰۵

پیمانکار

۴۲

مشتری

۱۰۵۰۰

متر مربع طراحی داخلی

تخصص های ما

طراحی صنعتی
طراحی داخلی
طراحی خدمات
معماری
مهندسی عمران