حمیدرضا نکویی

حمیدرضا نکویی

هم بنیانگذار
رها طاها

رها طاها

هم بنیانگذار
کاوه گرکانی

کاوه گرکانی

هم بنیانگذار
امید اسماعیلی

امید اسماعیلی

هم بنیانگذار
پگاه عبدالهیان

پگاه عبدالهیان

گرافیک و مستند سازی
مینا مهرپرور

مینا مهرپرور

طراح
امیر اسماعیلی

امیر اسماعیلی

آرشیتکت
صبا طه نسب

صبا طه نسب

آرشیتکت