• ویلای آبسرد
پروژه: ویلای آبسرد
کارفرما: خانواده گرکانی
کاربری: مسکونی – ویلایی
متراژ: ۱۴۰ مترمربع
مکان: دماوند – آبسرد
زمان انجام: ۱۸ ماه
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی: رعایت هویت طراحی شعب کافه مارکت در فضای کوچک این شعبه

سایر پروژه ها

طراحی داخلی تجاری کافه مارکت سپند
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی اداری شرکت استیف STIFF
طراحی داخلی مسکونی باغ بهشت
طراحی داخلی تجاری کافه مارکت 
طراحی داخلی اداری پیشتازطب