پروژه: طراحی داخلی پزشکی مطب زنان و زایمان
کارفرما: خانم دکتر آستانه
کاربری: درمانی
متراژ: ۹۸ مترمربع
مکان: تهران – ستارخان
زمان انجام: ۵۶ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:

مشاوره دیزاین داخلی

سلامت محل کار
طراحی اولین دفتر کار