پروژه: طراحی داخلی مسکونی گلدان
کارفرما: جناب آقای دینیان
کاربری: مسکونی
متراژ: ۱۰۷ مترمربع
مکان: تهران – جردن
زمان انجام: ۲۸ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی: سرعت زیاد در پروژهسایر پروژه ها

طراحی داخلی تجاری کافه مارکت سپند
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی اداری شرکت استیف STIFF
طراحی داخلی مسکونی باغ بهشت
طراحی داخلی تجاری کافه مارکت 
طراحی داخلی اداری پیشتازطب