پروژه: طراحی داخلی مسکونی دلپذیر
کارفرما: خانواده امانی
کاربری: مسکونی
متراژ: ۱۸۰ مترمربع
مکان: تهران – شهرزیبا
زمان انجام: ۱۲۸ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی: لزوم ایجاد هماهنگی با پیمانکاران ساخت ساختمان در نتیجه کندی پروسه اجرا

سایر پروژه ها

طراحی داخلی تجاری کافه مارکت سپند
طراحی داخلی مسکونی
طراحی داخلی اداری شرکت استیف STIFF
طراحی داخلی مسکونی باغ بهشت
طراحی داخلی تجاری کافه مارکت 
طراحی داخلی اداری پیشتازطب