• طراحی داخلی مسکونی برج18
پروژه: طراحی داخلی مسکونی برج۱۸
کارفرما: جناب آقای هاشمی
کاربری: مسکونی
متراژ: ۲۸۵ مترمربع
مکان: تهران – کامرانیه
زمان انجام: ۸۱ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:

مشاوره دیزاین داخلی

سلامت محل کار
طراحی اولین دفتر کار