• طراحی داخلی اداری گروه گارنو
پروژه: طراحی داخلی اداری گروه گارنو
کارفرما: دکتر خشایار دالایی
کاربری: اداری
متراژ: ۱۰۷ مترمربع
مکان: تهران – جردن
زمان انجام: ۸۶ روز
طراح و مجری: طرح و ساخت برژمان
ویژگی:

مشاوره دیزاین داخلی

سلامت محل کار
طراحی اولین دفتر کار