ما در کنار مشتریان خود کار می‌کنیم تا فضاهایی بسازیم که اساس و بنیان سازمان‌ آنها را ابراز ‌کند. برای هر پروژه، در پی آن هستیم که به تجربه انسان‌ها به نحوی نظم دهیم که همزمان الهام بخش و عملگرا باشد. فرآیند ما، نگاه چند وجهی به موضوعات برای ایجاد یک راه حل پخته و  منحصربفرد است که هر پروژه را با نمونه دیگر متفاوت می سازد.

ما می‌دانیم که بهترین طرح‌ها حاصل زیبایی‌شناسی از پیش تعیین شده نیست، بلکه ریشه در روند کشف دارد. با بهره گیری از تفکر دیزاین و روش های علمی و چند رشته ای با مشارکت فعال در درک واقع بینانه شرایط هر پروژه و مشخص کردن نیازها و پتانسیل های مشتریان سعی خواهیم کرد که با روش های خلاقانه و علمی، خود را به هسته موضوع پروژه ها رسانده و با به چالش کشیدن آن، راه حل های منحصر بفردی را برای آنها ارائه دهیم.

شیوۀ کاری چند رشته‌ای ما اساسی قابل اتکا برای خدمات مشاوره طراحی، فراهم می‌کند. انجام مطالعات، امکان‌پذیری و هدایت سازمان  ها در ارتباط با تغییرات در بخش معماری داخلی، بهینه سازی و یا ارائه سرویس های جدید به مشتریان، مثال‌هایی از این دسته خدمات هستند تیم مشاوره طراحی ما می باشد. به علاوه، تیم ما می‌توانند در رابطه با بخش‌های مرتبط با مکانیک، برق و تأسیسات، که بخش‌های مهمی از سلامت و پایداری محیط کار‌ هستند، پیشنهادهایی ارائه کند. ما در کنار تیم علمی، که متشکل از محققان طراحی و روانشناسان محیطی است، کار فعلی شما یا نحوه کاربری از فضا را از طریق شیوه‌های علمی ارزیابی کرده و به دنبال آن پیشنهادهایی برای استفاده بهینه از فضاهای موجود و ظرفیت کسب و کار شما ارائه می‌دهیم.

ما در تلاش برای ارائه کیفیتی هستیم که از تصور مشتریان فراتر رود. قصد ما آن است که بیشترین اطلاعات را از پرسش‌های مرتبط با طراحی دریافت کنیم. روندی جامع که با درک نیازهای مشتری از طریق تلاش برای پی بردن به هسته موضوع آغاز می‌شود.

۸۳

پیمانکار

۲۶

مشتری

۵۶۰۰

متر مربع طراحی داخلی

تخصص های ما

طراحی صنعتی
طراحی داخلی
طراحی خدمات
معماری
مهندسی عمران